Poznań Human Rights Centre

Institute of Law Studies of the Polish Academy of Sciences
About Centre

Our team

dr hab. Katarzyna Sękowska-Kozłowska
dr hab. Katarzyna Sękowska-Kozłowska

assistant professor, director

dr Aleksandra Gliszczyńska-Grabias
dr Aleksandra Gliszczyńska-Grabias

assistant professor

dr Grażyna Baranowska
dr Grażyna Baranowska

assistant professor

mgr Anna Hernandez-Połczyńska
mgr Anna Hernandez-Połczyńska

assistant professor

dr Anna Wójcik
dr Anna Wójcik

assistant professor

Anastasiia Vorobiova, LLM
Anastasiia Vorobiova, LLM

assistant professor

mgr Joanna Grygiel
mgr Joanna Grygiel

assistant professor

prof. Roman Wieruszewski
prof. Roman Wieruszewski

Retired professor

mgr Katarzyna Widlas-Klimsiak
mgr Katarzyna Widlas-Klimsiak

assistant professor

dr Mirosław Michał Sadowski
dr Mirosław Michał Sadowski

asystent naukowy

Aktualności

„Co dalej z prawami reprodukcyjnymi w Polsce?” – spotkanie eksperckie wokół monografii naukowej

Poznańskie Centrum Praw Człowieka INP PAN ma przyjemność zaprosić Państwa na dyskusję ekspercką „Co dalej z prawami reprodukcyjnymi w Polsce?” zainspirowaną niedawno wydaną monografią „Kobieta-ciąża-zarodek-dziecko. Prawne aspekty przerywania ciąży" pod redakcją dr...

Konkurs – post-doc w międzynarodowym projekcie badawczym Memocracy

Instytut Nauk Prawnych PAN poszukuje kandydatów/-ek na stanowisko post-doc (umowa zlecenie) w ramach międzynarodowego projektu badawczego ‘The Challenge of Populist Memory Politics for Europe: Towards Effective Responses to Militant Legislation on the...

Projekty

Poznańskie Centrum Praw Człowieka realizuje obecnie dwa projekty: „Memory Laws in European and Comparative Perspective (MELA)”, oraz projekt „Wpływ uniwersalnego standardu ochrony praw człowieka na orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Analiza krytyczna”.

Kurs letni

The Poznań Human Rights Centre has organized an annual Summer Course on International Protection of Human Rights since 1992. (Summer Course on International Protection of Human Rights).