dr Aleksandra Gliszczyńska-Grabias

dr Aleksandra Gliszczyńska-Grabias
dr Aleksandra Gliszczyńska-Grabias

adiunkt

dr Aleksandra Gliszczyńska-Grabias 

Dr Gliszczyńska-Grabias ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2012 r. w Instytucie Nauk Prawnych PAN obroniła rozprawę doktorską na temat przeciwdziałania antysemityzmowi za pomocą instrumentów prawa międzynarodowego. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zagadnień ONZ-owskiego systemu ochrony praw człowieka, prawa antydyskryminacyjnego, wolności wypowiedzi i jej granic, sprawiedliwości okresu tranzycyjnego oraz praw pamięci.

Współredaktorka i współautorka książek Constitutionalism under Stress (Oxford University Press, 2020) i Law and Memory: Towards Legal Governance of History (Cambridge University Press, 2017). Stypendystka uniwersytetów Cambridge, Yale, Uniwersytetu Hebrajskiego oraz European University Institute.

Dr Gliszczyńska-Grabias uczestniczyła w kilkunastu międzynarodowych i krajowych projektach badawczych i grantowych. W latach 2016  – 2019 kierowała polską częścią międzynarodowego konsorcjum badawczego MELA – ‘Memory Laws in European and Comparative Perspective’, finansowanego ze środków grantu przyznanego przez Humanities in the European Research Area. Obecnie współkieruje międzynarodowym konsorcjum badawczym ‘The Challenge of Populist Memory Politics for Europe: Towards Effective Responses to Militant Legislation on the Past’ (2021 – 2024), finansowanym przez Volkswagen Stiftung.

Laureatka Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców, w latach 2015-2018 uczestniczyła również w pracach Rady Młodych Naukowców, organu doradczo-eksperckiego przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Od początku pracy naukowej i eksperckiej koncentruje się na zagadnieniu przeciwdziałania antysemityzmowi oraz prawnych aspektach polityki pamięci o zbrodni Holokaustu w Europie. Jej rozprawa doktorska pt. “Przeciwdziałanie antysemityzmowi. Instrumenty prawa międzynarodowego” została wyróżniona w konkursie im. Manfreda Lachsa na najlepsze publikacje autorów polskich z dziedziny prawa międzynarodowego publicznego i opublikowana w wydawnictwie Wolters Kluwer w 2014 r. Prowadziła badania nad różnymi apektami antysemityzmu m.in. w ramach grantów przyznanych przez Rothschild Foundation, CEE Trust of the Open Society Foundations, Vidal Sassoon International Center for the Study of Antisemitism of the Hebrew University, Indiana University Institute for the Study of Contemporary Antisemitism oraz Center for the Study of Contemporary European Jewry of the Tel Aviv University. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji naukowych na temat metod przeciwdziałania antysemityzmowi oraz kilkudzięsieciu ekspertyz poświęconych temu zagadnieniu. Była m.in. zaangażowana w opracowywanie w 2022 r. wytycznych dla krajowej strategii przeciwdziałania antysemityzmowi w Polsce, koordynowanej przez polskie organizacje pozarządowe oraz American Jewish Committee CEE.

Od ponad 15 lat wspiera wiedzą ekspercką organizacje miedzynarodowe, w tym Radę Europy, Komisję Europejską, Fundamental Rights Agency, instytucje ONZ-owskiego system ochrony praw człowieka oraz rozliczne organizacje pozarządowe: American Jewish Committee, World Jewish Congress, European Jewish Congress, International Association of Jewish Lawyers and Jurists, Institute for the Study of Global Antisemitism and Policy (ISGAP), B’nai B’irth International, The United States Holocaust Memorial Museum, Fundację im. Stefana Batorego, Helsińską Fundację Praw Człowieka, Żydowskie Stowarzyszenie Czulent, Forum Dialogu, Louis D. Brandeis Center for Human Rights Under Law, Raoul Wallenberg Centre for Human Right oraz Gminę Wyznaniową Żydowską w Warszawie. Od ponad 10 lat jest członkinią Rady Programowej „Otwartej Rzeczpospolitej”, Stowarzyszenia przeciwko Antysemityzmowi i Ksenofobii. W latach 2015 – 2018 była ekspertką Rady Europy w programie HELP in the 28, pracując nad projektem dotyczącym mowy nienawiści i przestępstw z nienawiści.

Wybrane publikacje

 • 2023: Right to historical truth and the 2018 Amendments to the Polish Institute of National Remembrance Act.  Noam Tirosh and Anne Reading (eds.), Right to Memory. New York: Berghahn Books, 112-131 (with Grażyna Baranowska).
 • 2023: Is It Polexit Yet? Comment on Case K 3/21 of 7 October 2021 by the Constitutional Tribunal of Poland. European Constitutional Law Review 19(1): 1-19 (with Wojciech Sadurski).
 • 2022: Intersection of Conflicting Values: Symbols of Memory and Acts of Artistic Expression. East European Politics and Societies 2022.
 • 2022: The Missing Post-Holocaust Traces in Recent Case Law of the European Courts. Polish Yearbook of International Law XLI: 213-234.
 • 2021: The Judgment That Wasn’t (But Which Nearly Brought Poland to a Standstill): ‘Judgment’ of the Polish Constitutional Tribunal of 22 October 2020, K1/20. European Constitutional Law Review 17(1): 130-53 (with Wojciech Sadurski).
 • 2021: Memory Laws and Memory Wars in Poland, Russia and Ukraine . Jahrbuch des Öffentlichen Rechts der Gegenwart 69(1): 95-116 (with Uladzislau Belavusau and Maria Mälksoo).
 • 2021: ‘Never Again’ as a Cornerstone of the Strasbourg System: The Reminiscence of the Holocaust in the Jurisprudence of the European Court of Human Rights . Helmut Ast, Esra Demir (eds.), The European Court of Human Rights: Current Challenges in Historical and Comparative Perspective. Cheltenham: Edward Elgar, 200-20.
 • 2020: The Remarkable Rise of ‘Law and Historical Memory’ in Europe: Theorising Tendencies and Prospects in the Recent Literature. Journal of Law&Society 47(2): 325-38 (with Uladzislau Belavusau).
 • 2019: Deployments of Memory with the Tools of Law – the Case of Poland. Review of Central and East European Law 44(4): 464-92.
 • 2019: Counteracting Antisemitism with the Tools of Law: an Effort Doomed to Failure? Armin Lange and Dina Porat (eds.), Comprehending and Confronting Antisemitism. A Multi-Faceted Approach. Berlin: De Gruyter, 489-502.
 • 2018: Right to Truth and Memory Laws: General Rules and Practical Implications. Polish Political Science Yearbook 47(1): 97–109 (with Grażyna Baranowska).
 • 2018: Governmental Xenophobia’ and Crimmigration: European States’ Policy and Practices towards ‘the Other’. No-Foundations: An Interdisciplinary Journal of Law and Justice 15:74-100 (with Witold Klaus).
 • 2017: A recent decision of the US Supreme Court on legal discrimination in the access to voting rights: Five readings of Shelby County. Antidiscrimination Law Review 1 (with Wojciech Sadurski).
 • 2017: „Homosexual propaganda” Bans as a Litmus Test for the Acceptance of Liberal and International Human Rights Norms in the Post-Communist States. Baltic Yearbook of International Law 15(1): 268-84 (with Anna Śledzińska-Simon).
 • 2016: Communism Equals or Versus Nazism?: Europe’s Unwholesome Legacy in Strasbourg. East European Politics and Societies: and Cultures 30(1): 74-96.
 • 2016: Law of Ritual Slaughter and the Principle of Religious Equality. Journal of Law, Religion and State 4(3): 233-66 (with Wojciech Sadurski).