Z wielkim żalem przyjęliśmy informację o śmierci Ambasadora Jakuba Wołąsiewicza, wieloletniego pracownika Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Jakub Wołąsiewicz był m.in. Ambasadorem RP w Estonii (1994-2001) oraz Konsulem Generalnym RP w Doniecku (2013-15).  W latach 2003-2012 pełnił funkcję Pełnomocnika MSZ ds. postępowań przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Współpracował z Poznańskim Centrum Praw Człowieka INP PAN jako wykładowca kursu letniego “International Protection of Human Rights”.

Rodzinie składamy wyrazy współczucia.

Pracownicy Poznańskiego Centrum Praw Człowieka INP PAN