LLM, Anastasiia Vorobiova

Anastasiia Vorobiova, LLM
Anastasiia Vorobiova, LLM

asystentka naukowa

Anastasiia Vorobiova, LLM

 

Anastasiia Vorobiova jest asystentką naukową w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (INP PAN). Pani Vorobiova posiada tytuł magistra (LLM) w zakresie międzynarodowego prawa praw człowieka uzyskany na Uniwersytecie w Lund (2021); magistra (LLM) oraz licencjata na Akademii Prawa Uniwersytetu Narodowego w Odessie (odpowiednio 2018 i 2016), a także magistra (MA) w zakresie języka angielskiego i literatury na Narodowym Uniwersytecie im. I. I. Mechnikowa (2017).

W swojej pracy magisterskiej, LLM, Vorobiova badała trwającą militaryzację edukacji na okupowanym Krymie i jej implikacje w ramach międzynarodowego prawa humanitarnego i praw człowieka. Zamierza kontynuować te badania w ramach projektu MEMOCRACY i skupić się na aspekcie pamięci o II wojnie światowej w tego typu polityce. 

LLM, Vorobiova pomagała wcześniej w zbieraniu materiałów faktograficznych i przeprowadzaniu analiz prawnych dla projektu Global Rights Compliance ” International Law and defining Russia’s involvement in Crimea and Donbas”. Brała również udział w przygotowaniu raportu tematycznego dla Instytutu Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego im. Raoula Wallenberga, współpracując z instytucjami akademickimi na Białorusi przy prowadzeniu kursów z zakresu gender i prawa.  

LLM, Vorobiova jest laureatką stypendium Instytutu Szwedzkiego dla globalnych profesjonalistów oraz absolwentką Swedish Institute Network for Future Global Leaders. 

 

Główne zainteresowania badawcze:

  • międzynarodowe prawo praw człowieka,
  • międzynarodowe prawo humanitarne,
  • prawo pamięci,
  • kwestie międzynarodowego wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych i odpowiedzialności.

Wybrane publikacje:

  • Vorobiova A. “The Children of ‘Crimean Spring’ and the Right to Education under Belligerent Occupation”, <https://lup.lub.lu.se/student-papers/search/publication/9050511>

Wpisy internetowe:

  • Воробйова А. “Нічого для нас і про нас без нас”. Чому важливо залучати внутрішньо переміщених осіб до діалогу. 26 травня 2021 (укр.) <https://www.pravda.com.ua/columns/2021/05/26/7294843/>
  • Vorobiova A. (26 May 2021) “Nothing for us and about us without us.” Why it is important to include internally displaced persons in dialogue (in UKR). 

Artykuły w czasopismach:

  • Vorobiova A. (March 2021) “No paper – no man: how armed conflict in Ukraine paves new roads to statelessness”. Jus Humanis Journal, (4), 94. Retrieved from https://issuu.com/jushumanis/docs/jus_humanis_4th_issue/94

Sprawozdania:

  • Kandrichina I., Vorobiova A. et al (27 May 2020). Gender and Law: First Experience of Teaching in Belarus. Lund; Raoul Wallenberg Institute. Retrieved from https://rwi.lu.se/download/gender-and-law-first-experience-of-teaching-in-belarus/