Zachęcamy osoby, które starały się (lub nadal starają) o zorganizowanie w szkołach publicznych lekcji etyki lub religii mniejszościowej o wypełnienie ankiety znajdującej się pod adresem:

http://www.badania.infondo.com.pl/index.php/866734/lang-pl.

Ankieta ta została przygotowana ramach badania ?Dostępność lekcji religii mniejszościowych oraz lekcji etyki w ramach systemu edukacji szkolnej? prowadzonego na zlecenie Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Temat badania został zaproponowany przez Poznańskie Centrum Praw Człowieka INP PAN w związku z zaproszeniem skierowanym przez Rzecznika Praw Obywatelskich jako organu ds. równego traktowania do zgłaszania propozycji tematów badań antydyskryminacyjnych na lata 2014 i 2015.