dr Anna Wójcik

dr Anna Wójcik
dr Anna Wójcik

asystentka naukowa

 dr Anna Wójcik

 Kontakt: a.wojcik@inp.pan.pl 

Zainteresowania badawcze: prawo praw człowieka, europejski system ochrony praw człowieka, europejskie mechanizmy ochrony praworządności, de-demokratyzacja i re-demokratyzacja, wolność wypowiedzi, prawa pamięci.

Zatrudnienie:

2022– Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (adiunkt). Na urlopie do 30 września 2024.

2022-23 – Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (badaczka podoktorska w projekcie MEMOCRACY finansowanym przez Volkswagen Stiftung https://memocracy.eu/)

2019-2021 – Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (asystentka badawcza w Zakładzie Prawa Konstytucyjnego i Europejskiego)

2016-2019 – Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (asystentka badawcza w międzynarodowym konsorcjum badawczym Memory Laws in European and Comparative Perspective MELA finansowanym przez Humanities in European Research Area https://melaproject.org/)

 

Staże badawcze za granicą:

1 października 2023 – 30 września 2024 – Instytut Porównawczego Prawa Publicznego i Międzynarodowego im. Maxa Plancka, Heidelberg, stypendium podoktorskie Alexander von Humboldt Stiftung

1 stycznia 2022 – 30 kwietnia 2022 – Central European University Democracy Institute, Budapeszt, Re: Constituion Fellowship

1 maja 2022 – 30 czerwca 2022 – Węgierski Komitet Helsiński, Budapeszt, Re: Constitution Fellowship

1 kwietnia 2021 – 30 kwietnia 2022 – German Marshall Fund of the United States, Berlin, Rethink.CEE non-resident fellowship

16 stycznia 2018 – 31 stycznia 2018 – T.M.C. Asser Institute, Haga, młodsza badaczka wizytująca

Wybrane publikacje

Wójcik, A., & Rhein-Fischer, P. (2023). Introduction to the Special Section ‘Memory Laws and the Rule of Law’. European Constitutional Law Review19(4), 591-601.

Rhein-Fischer, P., & Wójcik, A. (2023). The Politicisation of Constitutional Review of Memory Laws. European Constitutional Law Review19(4), 664-689.

Wójcik, A. (2023). Memory Laws, Rule of Law, and Democratic Backsliding: The Case of Poland. The Journal of Illiberalism Studies3(3), 71-87. 

Wójcik, A. (2023). Using Financial Tools to Protect the Rule of Law in Poland in: A. Södersten, E. Hercock (eds.), The Rule of Law in the EU: Crisis and Solutions (Stockholm: Swedish Institute for European Policy Studies), 46-52.

Grabowska-Moroz, B., & Wójcik, A. (2021). Reframing LGBT rights advocacy in the context of the rule of law backsliding: The case of Poland. Intersections. East European Journal of Society and Politics7(4), 85-103.

Wójcik, A. (2019). Reckoning with the communist past in Poland thirty years after the regime change in the light of the European Convention on Human Rights. Polish Yearbook of International Law, (39), 135-157.

Belavusau, U., & Wójcik, A. (2018). La criminalisation de l’expression historique en Pologne: la loi mémorielle de 2018. Archives de politique criminelle, (1), 175-188.

Wójcik, A. (2019). Prezentacja przetworzonego Znaku Polski Walczącej w ramach zgromadzeń publicznych, Państwo i Prawo, 12, 24–38

Wójcik, A. (2019). European Court of Human Rights, freedom of expression and debating the past and history. Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego, 17, 33-46.

Gliszczyńska-Grabias, A., Baranowska, G., & Wójcik, A. (2018). Law-secured narratives of the past in Poland in light of International human rights law standards. Polish Yearbook of International Law38, 59-72.