„Co dalej z prawami reprodukcyjnymi w Polsce?” – spotkanie eksperckie wokół monografii naukowej

„Co dalej z prawami reprodukcyjnymi w Polsce?” – spotkanie eksperckie wokół monografii naukowej

„Co dalej z prawami reprodukcyjnymi w Polsce?” – spotkanie eksperckie wokół monografii naukowej

Poznańskie Centrum Praw Człowieka INP PAN ma przyjemność zaprosić Państwa na dyskusję ekspercką „Co dalej z prawami reprodukcyjnymi w Polsce?” zainspirowaną niedawno wydaną monografią „Kobieta-ciąża-zarodek-dziecko. Prawne aspekty przerywania ciąży” pod redakcją dr Magdaleny Grzyb (Katedra Kryminologii WPiA UJ) oraz dr hab. Katarzyny Sękowskiej-Kozłowskiej (Poznańskie Centrum Praw Człowieka INP PAN).
Zaprosiłyśmy do rozmowy prof. UW, dr hab. Monikę Płatek (Zakład Kryminologii WPiA UW).
Dyskusja odbędzie się w dniu 7 grudnia 2023 r. online za pośrednictwem Platformy Teams.

„Co dalej z prawami reprodukcyjnymi w Polsce?” – spotkanie eksperckie wokół monografii naukowej

Konkurs – post-doc w międzynarodowym projekcie badawczym Memocracy

Konkurs – post-doc w międzynarodowym projekcie badawczym Memocracy

Instytut Nauk Prawnych PAN poszukuje kandydatów/-ek na stanowisko post-doc (umowa zlecenie) w ramach międzynarodowego projektu badawczego ‘The Challenge of Populist Memory Politics for Europe: Towards Effective Responses to Militant Legislation on the Past’ finansowanego ze środków Volkswagen Stiftung. 

Kandydaci/kandydatki muszą specjalizować się w prowadzeniu pracy badawczej w zakresie prawa międzynarodowego w obszarze szeroko pojętego tematu projektu grantowego wskazanego powyżej.

Pracami badawczymi polskiej części projektu kieruje dr Aleksandra Gliszczyńska-Grabias. 

Wymagania: 

 1. tytuł zawodowy doktora nauk prawnych, nauk politycznych, europeistyki lub stosunków międzynarodowych 
 2. zainteresowanie prowadzeniem badań naukowych w zakresie praw człowieka, prawa konstytucyjnego i praw pamięci 
 3. znajomość systemów ochrony praw człowieka 
 4. umiejętność́ prowadzenia działalności organizacyjnej związanej z pracami podejmowanymi w ramach projektu 
 5. biegła znajomość języka angielskiego 
 6. uczestnictwo w międzynarodowych wydarzeniach naukowych organizowanych w ramach projektu 

Mile widziane: 

 1. doświadczenie w organizacji wydarzeń naukowych i edukacyjnych 
 2. doświadczenie w aplikowaniu o i/lub realizacji projektów i grantów finansowanych ze środków publicznych, w tym z funduszy europejskich 
 3. doświadczenie w różnych formach aktywności naukowej w środowisku międzynarodowym 
 4. znajomość drugiego języka obcego, w szczególności jednego z języków wschodnioeuropejskich 
 5. podstawy obsługi strony internetowej oraz mediów społecznościowych (twitter)

Kandydaci proszeni są o dostarczenie następujących dokumentów: 

 1. podanie o zatrudnienie adresowane do Dyrektora Instytutu 
 2. odpis dyplomu uzyskania stopnia zawodowego doktora, 
 3. CV wraz z listem motywacyjnym (list maksymalnie 1 strona) 
 4. życiorys naukowy ze wskazaniem zainteresowań badawczych oraz wyszczególnieniem działalności naukowej, dydaktycznej oraz organizacyjnej, (maksymalnie 2 strony) 
 5. wykaz 10 wybranych publikacji 
 6. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych 
 7. oświadczenie o zapoznaniu się z „Informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych dla osób uczestniczących w konkursie na zatrudnienie pracownika naukowego” (https://inppan.bip.gov.pl, zakładka “Konkursy i ogłoszenia o pracę”, następnie “Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych”) 

Dokumenty należy składać pocztą elektroniczną na adres inp@inp.pan.pl (w tytule maila proszę wpisać „Konkurs MEMOCRACY”). Termin składania dokumentów upływa z dniem 31.07.2023 r. 

Wybrani/ne kandydaci/tki zostaną zaproszeni/one na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się drogą zdalną między 1-11.08.2023. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 14.08.2023 r. O wyniku konkursu każdy z kandydatów zostanie poinformowany drogą mailową. Od wyniku konkursu przysługuje odwołanie. 

Liczba wolnych stanowisk pracy: 1 

Forma zatrudnienia: Umowa zlecenia na okres 12 miesięcy, w wymiarze: 50% przez pierwsze 6 miesięcy oraz 25% przez kolejne 6 miesięcy, w systemie zadaniowym, w przeważającym wymiarze w trybie zdalnym. 

Okres trwania: 1 października 2023, zakończenie: 30 września 2024. 

Wynagrodzenie: 6121 pln brutto miesięcznie (przy 50% zatrudnienia) oraz 3060 pln brutto miesięcznie (przy 25% zatrudnienia) 

„Co dalej z prawami reprodukcyjnymi w Polsce?” – spotkanie eksperckie wokół monografii naukowej

Wykład otwarty pamięci dr Leny Kondratiewej-Bryzik (4 kwietnia 2023 r. o godz. 14.00)

Wykład otwarty pamięci dr Leny Kondratiewej-Bryzik (4 kwietnia 2023 r. o godz. 14.00)

Poznańskie Centrum Praw Człowieka INP PAN, Katedra Prawa Konstytucyjnego WPAiE UWr, Uniwersytet SWPS oraz Koło Nauk Penalnych Iure et Facto działające przy Katedrze Postępowania Karnego WPiA UAM serdecznie zapraszają na doroczny wykład otwarty pamięci dr Leny Kondratiewej-Bryzik, który odbędzie się w dniu 4 kwietnia 2023 r. o godz. 14.00 w Auli prof. Ziembińskiego w budynku Wydziału Prawa i Administracji UAM przy al. Niepodległości 53 w Poznaniu.
Wykład pt. „Umiera się w byle jakim miejscu życia. Kobiety na granicy” wygłosi dr h.c. Hanna Machińska, zastępczyni rzecznika praw obywatelskich w latach 2017-2022.
Wydarzenie będzie również transmitowane na platformie MS Teams [LINK]

Dr Lena Kondratiewa-Bryzik jako osoba obdarzona wyjątkowymi przymiotami – mądrością, pracowitością i empatią była inspiracją dla innych. Jej wybitne osiągnięcia naukowe, niespożyta energia i zaangażowanie w działalność wielu organizacji były wzorem dla nas wszystkich.
W swojej pracy badawczej, w ramach szeroko pojętej problematyki międzynarodowej ochrony praw człowieka, Lena zajmowała się m.in. zagadnieniami ochrony praw kobiet, ochrony przed dyskryminacją i przemocą wobec kobiet, problemami bioetycznymi.
3 marca 2012 r. Lena zginęła w katastrofie kolejowej pod Szczekocinami, wracając z seminarium naukowego, które prowadziła na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Chcielibyśmy, aby doroczne wykłady otwarte poświęcone Jej pamięci były okazją do naukowej dyskusji nad tematami, które były ważne dla Leny, jak również miejscem spotkania tych, dla których ważna była Lena.
Zachęcamy również do obserwowania naszego profilu na Facebook’u.

„Co dalej z prawami reprodukcyjnymi w Polsce?” – spotkanie eksperckie wokół monografii naukowej

MEMOCRACY Warsaw Seminar

MEMOCRACY Warsaw Seminar

Zespół konsorcjum badawczego MEMOCRACY zaprasza na Seminarium naukowe i prezentację raportu pt. „Memory Laws in Hungary and Poland” organizowane przez Poznańskie Centrum Praw Człowieka INP PAN oraz Instytut Nauk Prawnych PAN.
Seminarium odbędzie się 9 grudnia 2022 r. w godz. 9.20-15.00 w Pałacu Staszica, w Sali Okrągłego Stołu.
Zachęcamy do zapoznania się z programem Seminarium.
MEMOCRACY Project Members invite you to the seminar and presentation of the Report „Memory Laws in Hungary and Poland”.
The MEMOCRACY Warsaw seminar takes place on Friday, December 9, 2022, from 9:20 to 15:00. Location: Pałac Staszica, Nowy Świat 72, Warszawa, Sala Okrągłego Stołu (Round Table Conference Room, 1st Floor).

„Co dalej z prawami reprodukcyjnymi w Polsce?” – spotkanie eksperckie wokół monografii naukowej

Seminarium online: Ochrona grup wrażliwych w międzynarodowym prawie praw człowieka

Seminarium online: Ochrona grup wrażliwych w międzynarodowym prawie praw człowieka

Poznańskie Centrum Praw Człowieka INP PAN zaprasza na seminarium naukowe, które odbędzie się dn. 13 grudnia 2022 r., godz. 10.00 – 11.30.

Podczas seminarium dr Aleksandra Gliszczyńska-Grabiasdr Katarzyna Sękowska-Kozłowska dr Grażyna Baranowska zaprezentują niektóre z dotychczasowych wyników badań prowadzonych w ramach projektu grantowego „Ochrona grup wrażliwych w międzynarodowym prawie praw człowieka” (OPUS NCN 2019/33/B/HS5/01634). Dodatkowo, uwagi na temat swoich badań w obszarze grup wrażliwych przedstawią dr Katarzyna Ważyńska-Finck („The concept of vulnerability and the study of sexual and reproductive rights of children and adolescents”) oraz mgr Joanna Grygiel („OPCAT and vulnerable groups in places of detention”). 

Chętnych do uczestnictwa w seminarium zapraszamy do włączenia się za pośrednictwem platformy MS Teams [link do spotkania].

„Co dalej z prawami reprodukcyjnymi w Polsce?” – spotkanie eksperckie wokół monografii naukowej

Medal pamiątkowy Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego dla Pana Profesora Romana Wieruszewskiego

Medal pamiątkowy Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego dla Pana Profesora Romana Wieruszewskiego

Z radością informujemy, że w dniu 17 października 2022 r., podczas Konferencji „Konstytucjonalizm III Rzeczypospolitej” organizowanej w Senacie, Marszałek Senatu RP Profesor Tomasz Grodzki wręczył medal pamiątkowy Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego Profesorowi Romanowi Wieruszewskiemu, wieloletniemu kierownikowi Poznańskiego Centrum Praw Człowieka INP PAN.

Medale pamiątkowe zostały wręczone zasłużonym byłym prezesom i członkom zarządów Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego.

Gratulujemy Profesorowi Romanowi Wieruszewskiemu oraz wszystkim osobom uhonorowanym podczas Uroczystości!

Z podsumowaniem Konferencji można zapoznać się pod podanym linkiem.

Fot. Tomasz Paczos, Kancelaria Senatu