Monografia pt. “Rights of Families of Disappeared Persons”

Monografia pt. “Rights of Families of Disappeared Persons”

Serdecznie polecamy Państwa uwadze monografię autorstwa dr Grażyny Baranowskiej pt. „Rights of Families of Disappeared Persons”, która niedawno ukazała się drukiem prestiżowego wydawnictwa Intersentia.
Autorka w monografii dokonuje szerokiej analizy dorobku międzynarodowych organów sądowych i pozasądowych w dziedzinie podstawowych praw rodzin osób zaginionych, aby następnie zbadać, czy międzynarodowe mechanizmy ochrony praw człowieka odpowiadają na potrzeby osób, których bliscy stali się ofiarami wymuszonych zaginięć. Monografię można nabyć na stronie: https://intersentia.com/en/rights-of-families-of-disappeared-persons.html

Grant MSCA dla dr Grażyny Baranowskiej!

Z nieukrywaną radością dzielimy się informacją, że dr Grażyna Baranowska z Poznańskiego Centrum Praw Człowieka INP PAN otrzymała grant w prestiżowym programie Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA). Doktor Baranowska podczas pobytu w Centre for Fundemantal Rights w Hertie School w Berlinie będzie pogłębiała swoje badania dotyczące problematyki zaginionych migrantów.

Zachęcamy do zapoznania się z opisem projektu dr Baranowskiej: https://cordis.europa.eu/project/id/101026079 oraz informacjami na temat programu MSCA: https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/

Zaproszenie na wykład otwarty

Zaproszenie na wykład otwarty

Serdecznie zapraszamy na doroczny wykład poświęcony pamięci dr Leny Kondratiewej-Bryzik:

O władzy nad władzami, czyli o wydawaniu dziennika urzędowego na kanwie sprawy K 1/20

3 marca 2021 r. godz. 11:00
Wykład odbędzie się online – link do transmisji
Wykład wygłosi Mirosław Wróblewski, Dyrektor Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich

Zaproszenie na wykład

List gratulacyjny dla prof. Z. Kędzi

List gratulacyjny dla prof. Z. Kędzi

Zespół Poznańskiego Centrum Praw Człowieka INP PAN z radością przyjął wiadomość o nadaniu Panu Profesorowi Zdzisławowi Kędzi Odznaki Honorowej za Zasługi dla Ochrony Praw Człowieka przez Rzecznika Praw Obywatelskich. Składamy serdeczne gratulacje oraz życzenia dalszych sukcesów w życiu zawodowym i osobistym.

List gratulacyjny

Z ogromnym żalem zawiadamiamy o śmierci Pana Prof. dra hab. Andrzeja Biercia

 

Z głębokim żalem i niedowierzaniem przyjęliśmy wiadomość o śmierci w dniu 31 października 2020 roku Pana Prof. dra hab. Andrzeja Biercia.


Prof. dr hab. Andrzej Bierć był przez 48 lat pracy zawodowej związany z Instytutem Nauk Prawnych PAN, gdzie w 1975 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych, w 1987 r. – stopień doktora habilitowanego, a w 1999 r. – tytuł profesora zwyczajnego. W latach 1988-1991 Profesor Andrzej Bierć pełnił funkcję zastępcy Dyrektora INP PAN ds. naukowych, od 1999 r. był redaktorem naczelnym „Studiów Prawniczych”, od 2003 r. był kierownikiem Zakładu Prawa Prywatnego, od 2010 r. pełnił funkcję redaktora naukowego „Polskiej Bibliografii Prawniczej” oraz Przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych PAN.

Profesor Andrzej Bierć został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Łączył pracę naukową z działalnością ekspercką, był członkiem komitetów redakcyjnych wielu prawniczych czasopism naukowych i autorem ponad 120 publikacji z zakresu prawa prywatnego, gospodarczego i rolnego. Miał wielki wkład w dostosowanie polskiego prawa gospodarczego do standardów europejskich.

Profesor Andrzej Bierć był cenionym dydaktykiem i opiekunem wielu młodych naukowców, człowiekiem wielkiej kultury, przyzwoitości i życzliwości, zwolennikiem zdrowego rozsądku, umiaru i konsensusu. Przedwczesne odejście Profesora to ogromna strata dla społeczności Instytutu Nauk Prawnych PAN i polskiej nauki prawa.


Bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia. Dyrekcja, Rada Naukowa i pracownicy Instytutu Nauk Prawnych PAN

Informacja o uroczystości pogrzebowej zostanie podana w późniejszym terminie.
W tym celu prosimy o śledzenie strony internetowej Instytutu Nauk Prawnych PAN.

Raport pt. “Disappeared Migrants and Refugees”

Raport pt. “Disappeared Migrants and Refugees”

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z raportem pt. “Disappeared Migrants and Refugees. The Relevance of the International Convention on Enforced Disappearance in their search and protection” przygotowanego na zlecenie Niemieckiego Instytutu Praw Człowieka przez dr Grażynę Baranowską.

Raport identyfikuje obowiązki państw wynikające z Międzynarodowej Konwencji w sprawie Ochrony Wszystkich Osób przed Wymuszonymi Zaginięciami i wskazuje w jaki sposób ich realizacja może przyczynić się do zapobiegania incydentom zaginięcia, a także odszukiwania migrantów oraz uchodźców uznanych za zaginionych. Zachęcamy do lektury!