Grant NCN “Ochrona grup wrażliwych w międzynarodowym prawie praw człowieka”

Z radością informujemy, że projekt badawczy “Ochrona grup wrażliwych w międzynarodowym prawie praw człowieka” został zakwalifikowany do finansowania w konkursie Narodowego Centrum Nauki OPUS 17. Trzyletni projekt będzie realizowany przez Zespół Poznańskiego Centrum Praw Człowieka INP PAN pod kierownictwem dr Aleksandry Gliszczyńskiej-Grabias.