Z radością informujemy, iż Pan Profesor Roman Wieruszewski, kierownik Poznańskiego Centrum Praw Człowieka INP PAN został wybrany do składu Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2015-2018. Panu Profesorowi serdecznie gratulujemy!