Z radością informujemy, że Pan Profesor Zdzisław Kędzia został ponownie wybrany do Komitetu ds. Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych ONZ.

Serdecznie gratulujemy!

Zespół Poznańskiego Centrum Praw Człowieka INP PAN