Z radością informujemy, iż nasza Koleżanka Grażyna Baranowska w dniu 13 maja 2016 r. obroniła przed Radą Naukową INP PAN rozprawę doktorską na temat “Wymuszone zaginięcia (enforced disappearances) w Europie. Kształtowanie się międzynarodowych standardów zapobiegania i reagowania”.

Promotorem dysertacji jest prof. dr hab. Roman Wieruszewski, a promotorką pomocniczą dr Katarzyna Sękowska-Kozłowska.

Serdecznie gratulujemy!

Zespół Poznańskiego Centrum Praw Człowieka INP PAN