Miło nam poinformować, że Pani mgr Aleksandra Gliszczyńska – Grabias, asystentka naukowa w Poznańskim Centrum Praw Człowieka INP PAN, otrzymała roczne stypendium naukowe w Interdyscyplinarnym Ośrodku Badań nad Antysemityzmem na Uniwersytecie Yale w Stanach Zjednoczonych. Serdecznie gratulujemy – Zespół Poznańskiego Centrum Praw Człowieka.