Z radością informujemy, że nasza koleżanka Pani Katarzyna Sękowska – Kozłowska w dniu 1 kwietnia 2011 obroniła przed Radą Naukową INP PAN pracę doktorską pod tytułem

Komitet ONZ ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet ? analiza instytucjonalna .

Promotorem dysertacji jest Pan prof. dr hab. Roman Wieruszewski – Kierownik Poznańskiego Centrum Praw Człowieka INP PAN.

Gratulujemy – zespół Poznańskiego Centrum Praw Człowieka INP PAN