Z radością informujemy, że nasza koleżanka Pani Aleksandra Gliszczyńska-Garbias w dniu 16 listopada 2012 obroniła przed Radą Naukową INP PAN pracę doktorską pod tytułem

Przeciwdziałanie antysemityzmowi ? instrumenty prawne

Promotorem dysertacji jest Pan prof. dr hab. Roman Wieruszwski – Kierownik Poznańskiego Centrum Praw Człowieka INP PAN

Gratulujemy – zespół Poznańskiego Centrum Praw Człowieka INP PAN