mgr Joanna Grygiel

mgr Joanna Grygiel
mgr Joanna Grygiel

research assistant

mgr Joanna Grygiel

Master in Laws; research assistant at the Poznań Human Rights Centre of the Institute of Law Studies, Polish Academy of Sciences; member of Amnesty International; trainee attorney-at-law.

Joanna Grygiel graduated from the Faculty of Law and Administration at the University of Adam Mickiewicz in Poznan (2019). She defended a master thesis on the obstruction in criminal proceedings.

During her studies she obtained twice a scholarship from the Faculty of Law and Administration at the Adam Mickiewicz University for the best students for good academic results and scientific achievements (2018-2019).

In 2018 she completed an internship at the the Criminal Law Section at the Ombudsman’s Office.

She has participated in many conferences, including the Model International Criminal Court University (2018). Joanna Grygiel also took part in projects, including in the scientific and educational project entitled “12 lekcji o Konstytucji”. In the years 2017-2019 she participated in a scientific project entitled “Prawo do udziału obrońcy w postępowaniu karnym – standardy krajowe i międzynarodowe” realised at the Faculty of Law and Administration of the Adam Mickiewicz University in Poznań ended with the publication of a scientific monograph entitled „Dostęp do obrońcy w postępowaniu karnym. Standardy krajowe i europejskie” (ed. PhD Martyna Kusak).

Research interests:

  • UN torture prevention mechanisms (in particular the role of The Committee Against Torture and the National Preventive Mechanisms),
  • international criminal law (in particular the role of the International Criminal Court),
  • European standards for the protection of the rights of accused and suspects,
  • constitutional rights and freedoms.

Selected publications

  • J. Grygiel, Gwarancje niezależności krajowych mechanizmów prewencji powołanych na podstawie OPCAT, Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego 2021, Vol. XIX, s. 95-119
  • J. Grygiel, K. Sękowska-Kozłowska, O karze dożywotniego pozbawienia wolności, dyskryminacji ze względu na płeć i wyborze “mniejszego zła”. Refleksje na tle wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Khamtokhu i Aksenchik p. Rosji [w:] Księga Jubileuszowa prof. Mirosława Wyrzykowskiego “Wokół kryzysu praworządności”, red. A. Bodnar, A. Ploszka, Wolters Kluwer 2020, s. 508-531
  • J. Grygiel, Skuteczne prawo dostępu do obrońcy [w:] Dostęp do obrońcy w postępowaniu karnym. Standardy krajowe i europejskie, red. M. Kusak, Wydawnictwo Naukowe UAM 2020, s. 15-46
  • J. Grygiel, Ochrona małoletniego pokrzywdzonego podczas przesłuchania – standardy krajowe i europejskie, Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM 2019, nr 9, s. 39-52