mgr Joanna Grygiel-Zasada

mgr Joanna Grygiel-Zasada
mgr Joanna Grygiel-Zasada

asystentka naukowa

mgr Joanna Grygiel-Zasada

Magister nauk prawnych; asystentka w Poznańskim Centrum Praw Człowieka INP PAN; członkini Grupy Polskiej Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (ILA); adwokatka.

Laureatka konkursu Narodowego Centrum Nauki PRELUDIUM 22. Projekt mgr Grygiel-Zasada pt. „Ombudsmani i komisje praw człowieka jako krajowe mechanizmy prewencji tortur w świetle Protokołu Fakultatywnego do Konwencji Przeciwko Torturom” otrzymał finansowanie w wysokości 198.030 PLN, a jego realizacja zaplanowana jest na lata 2024-2026. Opiekunem projektu jest dr Grażyna Baranowska.

Mgr Joanna Grygiel-Zasada ukończyła studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2019). Pracę magisterską pt. „Obstrukcja w procesie karnym” przygotowała pod kierownictwem prof. zw. dr. hab. Pawła Wilińskiego. Na podstawie pracy magisterskiej w 2021 r. powstała monografia o tym samym tytule (J. Grygiel, Obstrukcja w procesie karnym, Wydawnictwo INP PAN 2021).

Podczas studiów mgr Grygiel-Zasada dwukrotnie uzyskała stypendium rektora WPiA UAM dla najlepszych studentów za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia naukowe (2018-2019).

W 2018 r. mgr Grygiel-Zasada odbyła praktyki w Zespole Prawa Karnego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.

Mgr Grygiel-Zasada uczestniczyła w wielu konferencjach, między innymi w międzynarodowych konferencjach Model International Criminal Court University (2018), AHRI Conference: Human Rights Strategies (2021) oraz Human Rights in the Modern Organisation and Society (2022). Mgr Grygiel-Zasada brała również udział w projektach, w tym m.in. w projekcie naukowo-edukacyjnym pt. „12 lekcji o Konstytucji” (2019, 2022). W latach 2017-2019 uczestniczyła w projekcie naukowym pt. „Prawo do udziału obrońcy w postępowaniu karnym – standardy krajowe i międzynarodowe”, realizowanym na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu, którego prace zakończyły się wydaniem monografii naukowej pt. „Dostęp do obrońcy w postępowaniu karnym. Standardy krajowe i europejskie” (red. dr Martyna Kusak).

Mgr Joanna Grygiel-Zasada prowadzi zajęcia edukacyjne dla uczniów i uczennic szkół średnich z zakresu ochrony praw człowieka.

Kontakt: j.grygiel-zasada@inp.pan.pl

ORCID: 0000-0001-8953-5025

Zainteresowania badawcze:

  • mechanizmy zapobiegania torturom w strukturze ONZ (w szczególności aktywność Podkomitetu ds. Prewencji Tortur oraz krajowych mechanizmów prewencji),
  • standardy traktowania osób ze szczególnymi potrzebami w miejscach odosobnienia,
  • prawo karne międzynarodowe (w szczególności działalność Międzynarodowego Trybunału Karnego),
  • europejskie standardy ochrony praw podejrzanych, oskarżonych oraz skazanych,
  • konstytucyjne prawa i wolności człowieka i obywatela.

Wybrane publikacje