Zapraszamy do zapoznania się z ofertą zatrudnienia na Uniwersytecie w Zurychu. Termin składania aplikacji upływa 15 marca 2014 r.

Job_opening_Entrepreneurial_Rights_subproject_law