Poznańskie Centrum Praw Człowieka INP PAN oraz Wydział Prawa i Administracji UAM Zakład Praw Człowieka WPiA UW Fundacja “Promocja praw człowieka – Badanie i Nauczanie” zapraszają na

IV doroczną konferencję Poznańskiego Centrum Praw Człowieka INP PAN

Prawa człowieka wobec rozwoju biotechnologii

organizowana przy wsparciu finansowm CEE Trust oraz WPiA UAM

 

Poznań, 6 grudnia 2011 roku

Miejsce konferencji: Collegium Iuridicum Novum, Sala Gamma, UAM w Poznaniu