Poznańskie Centrum Praw Człowieka Instytutu Nauk Prawnych PAN wraz z Wydziałem Prawa i Administracji i partnerami serdecznie zaprasza na swoją VI doroczną konferencję:

20 lat ochrony praw obywateli i obywatelek Unii Europejskiej : Osiągnięcia i wyzwania na przyszłość. Konferencja odbędzie się dn. 23 października 2013 r. na Wydziale Prawa i Administracji UAM

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w konferencji do dn. 18 października 2013 r. drogą mailową: phrc@man.poznan.pl lub telefoniczną: 697-100-981 (dr Aleksandra Gliszczyńska-Grabias).

PLAKAT

ZAPROSZENIE