POZNAŃSKIE CENTRUM PRAW CZŁOWIEKA INP PAN
Fundacja “Promocja Praw Człowieka – Badania i Nauczanie?
 
ORAZ
 
ZAKŁAD PRAW CZŁOWIEKA WPiA UW
  
ZAPRASZAJĄ NA OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ
 
 PRAWNE GRANICE WOLNOŚCI
SUMIENIA I WYZNANIA 
 
PONIEDZIAŁEK, 29 LISTOPADA 2010 r.
GODZ. 9.30 ? 17.00
 
Siedziba Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
ul. Seweryna Mielżyńskiego 27/29, Poznań
 
 
Prosimy o zgłaszanie udziału do 15 listopada 2010 r. na adres: phrc@man.poznan.pl