Zapraszamy na coroczną konferencję organizowaną przez Association of Human Rights Institutes (AHRI) poświęconą prawom człowieka. W tym roku tematem przewodnim konferencji są prawa gospodarcze, socjalne i kulturalne, a także równość oraz rozwój. Konferencja odbędzie się w dniach 4-5 września 2020 r. w Pretorii (RPA). 

Centrum Praw Człowieka na Uniwersytecie w Pretorii zaprasza wszystkich zainteresowanych do nadsyłania abstraktów wystąpień w ramach trzech ścieżek tematycznych:

  • Ścieżka 1: Wrażliwość i dyskryminacja
  • Ścieżka 2: Szanse i wyzwania dla ochrony praw socjalnych
  • Ścieżka 3: Zapewnienie realizacji praw człowieka.

Konferencja odbędzie się w dniach 4 i 5 września 2020 r., jednak zostanie poprzedzona warsztatami doktoranckimi w dniach 2 i 3 września.

Termin składania abstraktów oraz propozycji organizacji paneli dyskusyjnych wykraczających poza tematykę trzech ścieżek tematycznych mija: 31 marca 2020 r.

Więcej informacji można znaleźć na oficjalnej stronie konferencji