W imieniu organizatorów: OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W POZNANIU, INTERDYSCYPLINARNEGO CENTRUM BADAŃ PŁCI KULTUROWEJ I TOŻSAMOŚCI UNIWERSYTET IM. A. MICKIEWICZA W POZNANIU oraz OTWARTEJ KOALICJI WSPÓLNY POZNAŃ serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji na temat PODRĘCZNIKI BEZ UPRZEDZEŃ I DYSKRYMINACJI. PROJEKTOWANIE ZMIANY która odbędzie się 6 czerwca w godzinach od 15.00 do 18.30 w siedzibie Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu.

NOWY PLAKAT ODN