Poznańskie Centrum Praw Człowieka INP PAN

oraz

Wydział Prawa i Administracji UAM

 Zakład Praw Człowieka WPiA UW

zapraszają na

V doroczną konferencję Poznańskiego Centrum Praw Człowieka INP PAN


  
Prawo polskie a Konwencja ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami ? główne wyzwania

 

Honorowy patronat: dr Agnieszka Kozłowska-Rajewicz,

Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania

 

24 października 2012 r.

Poznań, Collegium Iuridicum Novum, Al. Niepodległości 53, Sala Gamma

Program konferencji dostępny jest tutaj

Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa do dn. 17 października br. na adres phrc@man.poznan.pl

(z podaniem imienia, nazwiska i afiliacji)