Program konferencji:
 
9.30 ? 9.45 Powitanie ? prof. Roman Wieruszewski, Poznańskie Centrum Praw Człowieka INP PAN
9.45 ? 10.15 Wykład otwierający – Halina Bortnowska, grupa Wirydarz, Helsińska Fundacja Praw Człowieka
10.15 ? 12.00  Panel I Wolność religijna a państwo
Moderator ? prof. dr hab. Zdzisław Kędzia, Katedra Prawa Konstytucyjnego, WPiA UAM                                  
1.     Symbole religijne w przestrzeni publicznej ? standardy europejskie ? dr Michał Kowalski, Zakład Prawa Międzynarodowego Publicznego, WPiA UJ
 
2.     Symbole religijne w przestrzeni publicznej w świetle prawa polskiego ? dr hab. Jarosław Szymanek, Instytut Nauk Politycznych, WDiNP UW
 
3.     Problem prawa własności a funkcjonowanie kościołów i związków wyznaniowych w Polsce ? dr Paweł Borecki, Katedra Prawa Wyznaniowego WPiA UW                                                                                                                
Dyskusja
 
12.00 ? 12.30 Przerwa na kawę
 
12.30 ? 14.15 Panel II 

Wolność religijna a jednostka
Moderator ? prof. dr hab. Mirosław Wyrzykowski, sędzia TK
 
1.     Wolność słowa a granice wolności sumienia i wyznania – dr Ireneusz Kamiński, INP PAN
2.     Wolność zrzeszania się a granice wolności sumienia i wyznania ? dr hab. Adam Wiśniewski, Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego, WPiA UG
3.     Wolność twórczości artystycznej a granice wolności sumienia i wyznania ? mgr Mateusz Bieczyński, doktorant INP PAN
4.     Uzewnętrznianie przynależności religijnej ? dr Wojciech Brzozowski, Katedra Prawa Wyznaniowego WPiA UW

Dyskusja

 
14.15 ? 15.00 Lunch
 
15.00 ? 16.45 Panel III 

Wolność religijna a religia
Moderator ? prof. dr hab. Ewa Łętowska, sędzia TK
1.     Problem finansowania szkół wyznaniowych ze środków publicznych ? standard Międzynarodowego Paktu Praw Osobistych i Politycznych ? prof. dr hab. Roman Wieruszewski, Poznańskie Centrum Praw Człowieka INP PAN
2.     Problem finansowania szkół wyznaniowych ze środków publicznych w Polsce ? dr Witold Sobczak, Poznańskie Centrum Praw Człowieka INP PAN
3.     Nauczanie religii i etyki w szkołach publicznych w świetle standardów międzynarodowych i prawa polskiego – dr Adam Bodnar, Zakład Praw Człowieka WPiA UW
Dyskusja
 
16.45 ? 17.00 Podsumowanie konferencji