W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy do udziału w II edycji Międzynarodowej Konferencji pt. „W poszukiwaniu europejskiej doktryny wolności słowa”, która odbędzie się w dniach 23-24 marca 2017 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Konferencji towarzyszyć będą również inne wydarzenia, jak przeznaczone dla studentów warsztaty oraz otwarty dla publiczności panel dyskusyjny

Program konferencji

Plakat konferencji