Konkurs – asystent/ka w Poznańskim Centrum Praw Człowieka INP PAN

Poznańskie Centrum Praw Człowieka INP PAN poszukuje kandydatów/-ek na stanowisko asystenta/-ki.

Wymagania:

 1. tytuł zawodowy magistra prawa, europeistyki lub stosunków międzynarodowych – studia ukończone z wynikiem co najmniej dobrym,
 2. zainteresowanie prowadzeniem badań naukowych w zakresie praw człowieka,
 3. dobra znajomość systemu ochrony praw człowieka w ramach ONZ,
 4. umiejętność́ prowadzenia działalności organizacyjnej związanej z pracami podejmowanymi w Instytucie,
 5. zdolność aktywnego włączenia się w prace badawcze Instytutu,
 6. znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 i biegła znajomość języka polskiego.

  Mile widziane:

  1. osiągnięcia naukowe związane z tematyką praw człowieka,
  2. doświadczenie w organizacji wydarzeń naukowych i edukacyjnych,
  3. doświadczenie w aplikowaniu o i/lub realizacji projektów i grantów finansowanych ze środków publicznych, w tym z funduszy europejskich,
  4. doświadczenie w różnych formach aktywności naukowej w środowisku międzynarodowym,
  5. znajomość drugiego języka obcego,
  6. podstawy obsługi strony internetowej oraz mediów społecznościowych.

   Dokumenty należy składać pocztą elektroniczną na adres inp@inp.pan.pl.

   Termin składania dokumentów upływa z dniem 12.11.2021 r.

   Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 22.11.2021 r. O wyniku konkursu każdy z kandydatów zostanie poinformowany drogą mailową. Od wyniku konkursu przysługuje odwołanie.

   Liczba wolnych stanowisk pracy: 1. 
   Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas 12 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy, w systemie zadaniowym. Zatrudnienie nie koliduje z wykonywaniem innej działalności, np. w praktyce.

    

   Miejsce świadczenia pracy: Centrum Praw Człowieka INP PAN z siedzibą w Poznaniu

   Więcej informacji: https://inppan.bip.gov.pl/konkursy/konkurs.html