Konkurs – asystent/ka w Poznańskim Centrum Praw Człowieka INP PAN

Poznańskie Centrum Praw Człowieka INP PAN poszukuje kandydatów/-ek na stanowisko asystenta/-ki.

Wymagania:

  1. tytuł zawodowy magistra prawa, europeistyki lub stosunków międzynarodowych – studia ukończone z wynikiem co najmniej dobrym,
  2. zainteresowanie prowadzeniem badań naukowych w zakresie praw człowieka,
  3. umiejętność́ prowadzenia działalności organizacyjnej związanej z pracami podejmowanymi w Instytucie,
  4. zdolność aktywnego włączenia się w prace badawcze Instytutu,
  5. znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2.

Mile widziane:

  1. osiągnięcia naukowe związane z tematyką praw człowieka,
  2. doświadczenie w organizacji wydarzeń naukowych i edukacyjnych,
  3. doświadczenie w obsłudze projektów i grantów finansowanych ze środków publicznych, w tym funduszy europejskich,
  4. biegła znajomość drugiego języka obcego,
  5. umiejętność obsługi strony internetowej.

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Instytutu Nauk Prawnych PAN osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:
Instytut Nauk Prawnych PAN
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
Termin składania dokumentów upływa z dniem 13.12.2019 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 20.12.2019 r.

Więcej informacji: https://inppan.bip.gov.pl/konkursy/konkurs-asystent-ka-w-poznanskim-centrum-praw-czlowieka-inp-pan.html.