Przypominamy o upływającym 31 maja terminie wysyłania zgłoszeń chęci udziału w 23. edycji kursu letniego International Protection of Human Rights – Resolution of Conflicts Concerning Minorities. Zapraszamy do zapoznania się z roboczym programem kursu.