W dniach 1-10 września odbyła się 23. edycja kursu letniego International Protection on Human Rights ? Resolution of Conflicts Concerning Minorities organizowanego przez Poznańskie Centrum Praw Człowieka INP PAN oraz Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Wykłady dotyczące różnych elementów systemu ochrony praw człowieka, a w szczególności praw mniejszości były okazją do poszerzenia wiedzy i wymiany doświadczeń, natomiast zajęcia typu case studies pozwoliły na wykorzystanie zdobytej wiedzy w odniesieniu do konkretnego problemu.

Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w organizację kursu za pomoc w jego przygotowaniu. Szczególne podziękowania kierujemy do wykładowców oraz uczestników kursu.