Kurs letni Summer Course on International Protection of Human Rights „Gender in Law and Practice”

Poznańskie Centrum Praw Człowieka INP PAN oraz Wydział Prawa i Administracji  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu organizują XXVIII  edycję  kursu letniego Summer Course on Human Rights Protection. Gender in Law and Practice, który odbędzie się w dniach 19-28 sierpnia br.  

Szczegółowe informacje: https://www.phrc.pl/kurs-letni/
Zgłoszenia przyjmowane są  do 31 maja 2019 r.