List Profesora Romana Wieruszewskiego, Dyrektora Poznańskiego Centrum Praw Człowieka INP PAN do Prezesa Trybunału Konstytucyjnego: List