Zachęcamy Państwa do zapoznania się z treścią Uchwały Komitetu Nauk Prawnych PAN z dnia 12 października 2021 r., która została podjęta w związku z rozstrzygnięciem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 października 2021 r.