Już za niespełna miesiąc powitamy w Poznaniu uczestników 23. edycji kursu letniego  International Protection of Human Rights – Resolution of Conflicts Concerning Minorities. Cieszymy się, że wszyscy oni należą do osób, które zainteresowanie prawami człowieka realizują na polu akademickim, zawodowym lub poprzez działalność społeczną. Poniżej zamieszczamy listę tegorocznych uczestników.

List of participants