MEMOCRACY Warsaw Seminar

Zespół konsorcjum badawczego MEMOCRACY zaprasza na Seminarium naukowe i prezentację raportu pt. „Memory Laws in Hungary and Poland” organizowane przez Poznańskie Centrum Praw Człowieka INP PAN oraz Instytut Nauk Prawnych PAN.
Seminarium odbędzie się 9 grudnia 2022 r. w godz. 9.20-15.00 w Pałacu Staszica, w Sali Okrągłego Stołu.
Zachęcamy do zapoznania się z programem Seminarium.
MEMOCRACY Project Members invite you to the seminar and presentation of the Report „Memory Laws in Hungary and Poland”.
The MEMOCRACY Warsaw seminar takes place on Friday, December 9, 2022, from 9:20 to 15:00. Location: Pałac Staszica, Nowy Świat 72, Warszawa, Sala Okrągłego Stołu (Round Table Conference Room, 1st Floor).