dr Mirosław Michał Sadowski

dr Mirosław Michał Sadowski
dr Mirosław Michał Sadowski

asystent naukowy

dr Mirosław Michał Sadowski

Dr Sadowski uzyskał stopień doktora na Wydziale Prawa Uniwersytetu McGill w Kanadzie, jest asystentem w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (INP PAN), pracownikiem naukowym w Centrum Studiów Globalnych na Universidade Aberta w Lizbonie oraz absolwentem studiów magisterskich na Uniwersytecie Wrocławskim (2019).

Rozprawa doktorska, napisana pod kierunkiem prof. Helge Dedeka, koncentruje się na kompleksowym badaniu mechanizmów kontrolujących relacje między prawem a pamięcią.

Dr Sadowski aktywnie uczestniczył w ponad trzydziestu pięciu konferencjach, w tym CLC 2015 – 2018; 2021, SLSA 2016 – 2019; 2021, SLS 2020 – 2021, McGill’s GLSA 2017, 2019 – 2021. Jest również autorem trzech rozdziałów książek, czternastu artykułów i sprawozdania z konferencji. Jest również twórcą i jednym z redaktorów naczelnych “McGill GLSA Research Series” (współredakcja pierwszego numeru: “The City: An Object or a Subject of Law?”, 2021), a także współorganizatorem kilku międzynarodowych konferencji, w tym McGill’s GLSA 2021 i wspólnej McGill-Sapienza “Cultural Heritage – From the Midst of War to the Brink of Peace”.

W roku akademickim 2020/21 pełnił funkcję VP Academic Stowarzyszenia Absolwentów Prawa (GLSA) na Wydziale Prawa Uniwersytetu McGill,  funkcję Prezesa Stowarzyszenia w roku akademickim 2021/22.

Dr Sadowski jest również członkiem Brytyjskiego Stowarzyszenia Studiów Społeczno-Prawnych (SLSA), Towarzystwa Naukowego Prawników (SLS), Stowarzyszenia Prawo i Społeczeństwo (LSA), Kanadyjskiego Stowarzyszenia Prawa i Społeczeństwa (ACDS/CLSA) oraz Wrocławskiego Towarzystwa im. Ryszarda Wagnera, w którym pełni funkcję członka zarządu odpowiedzialnego za stosunki międzynarodowe.

Główne zainteresowania badawcze:

 • krzyżowanie się prawa i pamięci,
 • socjologia prawa,
 • prawo dziedzictwa kulturowego
 • prawo Specjalnych Regionów Administracyjnych Hongkongu i Makau,
 • prawo międzynarodowe i nauki polityczne. 

Wybrane publikacje:

Rozdziały w książkach:

 • “Fluttering the past in the present. The role of flags in the contemporary society: Law, politics, identity and memory”, Flags, Color, and the Legal Narrative. Public Memory, Identity, and Critique (Cham: Springer, 2021) 85-101

 • “Central Europe in the Search of (Lost) Identity. The Illiberal Swerve”, Constitutional Identities in Central and Eastern Europe. The CEE Yearbook vol. 8 (Berlin: Peter Lang, 2020) 173-193

 • “Collective Memory and Historical Determinacy: The Shaping of the Polish Transition”, Central and Eastern European Socio-Political and Legal Transition Revisited. The CEE Yearbook vol. 7  (Frankfurt am Mein: Peter Lang, 2017) 175-192

Artykuły w czasopismach:

 • “Law and Collective Memory in the Service of Illiberalism. Through the Looking-Glass: Transformation or a Reactionary Revolution?”, Krakowskie Studia Międzynarodowe – Krakow International Studies (2021), 1, 107-128

 • “Mapping the Art Trade in South East Asia: From Source Countries via Free Ports to (a Chance for) Restitution”, International Journal for the Semiotics of Law – Revue internationale de Sémiotique juridique (2021), 34:3, 669-692

 • “City as a Locus of Collective Memory. Streets, Monuments and Human Rights”, Zeitschrift für Rechtssoziologie – The German Journal of Law and Society (2020), 40:1-2, 209-240 

 • “Millennial Academics, and Gen Z Students: How the Generational Change will Affect Legal Education”, Forum Prawnicze – Legal Forum (2020), 6:62, 24-39

 • “The Rule of Law, the Rule of Conflict? Hong Kong and Democracy – Past and Present Revisited”, Revue québécoise de droit international/Quebec Journal of International Law Hors-série (décembre 2019), 19-48

 • “Central Europe in search of (lost) identity. Literary and legal findings”, Fascicle „Administration. Theory – Didactics – Practice” 50:1 (2018), 130-147

 • “Cultural Heritage and the City: Law, Sustainable Development, Urban Heritage, and the Cases of Hong Kong and Macau”, Romanian Journal of Comparative Law 8:2 (2018), 208-245

 • “Law and Memory: The Unobvious Relationship”, Warsaw University Law Review 16:2 (2017), 262-290 

 • “Urban Cultural Heritage: Managing and Preserving a Local Global Common in the Twenty-first Century”, Journal of Heritage Management 2:2 (2017), 125-151

 • “Crossroads of the World, Crossroads of the Law: Hong Kong and Macau Legal Systems Approaching 20 Years Post-Transition”, Comparative Law Review 7:1 (2016), 1-25

 • “Psychological, Social, Cultural, Literary, and Legal Dimensions of Memory”, Wrocław Review of Law, Economics and Administration 5:1 (2015), 141-161

 • “Pamięć w aspekcie psychologicznym, kulturowym i literackim”, Acta Erasmiana 7 (2014), 295-318

 • “Eponimy jako sposób wzbogacania leksyki”Acta Erasmiana 5 (2013), 289-308