Miło nam poinformować, że nakładem wydawnictwa TNOiK Toruń ukazała się publikacja ?Komitet ONZ ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet ? ustrój, kompetencje, funkcjonowanie? autorstwa Katarzyny Sękowskiej-Kozłowskiej, adiunkta w Poznańskim Centrum Praw Człowieka INP PAN.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: http://www.tnoik.com.pl/pl/p/Komitet-ONZ-ds.-Likwidacji-Dyskryminacji-Kobiet-ustroj-kompetencjefunkcjonowanie/360