Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych PAN ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Poznańskim Centrum Praw Człowieka w pełnym wymiarze czasu pracy od 4 października 2013 r. na czas nieokreślony.

Ogloszenie

Formularz