Informujemy, że dnia 27.08.2013 został rozstrygnięty konkurs na asystenta naukowego w Poznańskim Centrum Praw Człowieka. Dziękujemy za przesłane aplikacje i gratulujemy mgr. Annie Połczyńskiej.

Protokół z posiedzenia komisji konkursowej jest dostępny tutaj: Protokół