Z niepokojem śledzimy informacje o perturbacjach towarzyszących procesowi powoływania Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Ochrona danych osobowych stała się współcześnie jedną z najważniejszych gwarancji dla realizacji podstawowych praw i wolności człowieka. GIODO spełnia w tych warunkach kluczową rolę.  Niezbędne jest zatem wskazanie na to stanowisko kompetentnej osoby, w transparentnym i pozbawionym politycznych aspektów procesie. Informacje, które docierają do opinii publicznej na temat nie merytorycznych przesłanek wstrzymywania wyboru GIODO, pomimo uprzedniego wyłonienia kandydata spełniającego wszystkie wymagane kryteria i cieszącego się autorytetem i poparciem organizacji pozarządowych,  budzą nasze głębokie zaniepokojenie.  Apelujemy do czynników decyzyjnych o poważne i merytoryczne potraktowanie tej sprawy.

 

W imieniu Poznańskiego Centrum Praw Człowieka

Prof. dr Roman Wieruszewski