Z wielkim żalem żegnamy naszego Przyjaciela, Kolegę i Współpracownika

Prof. zw. dr. hab. Leszka Wiśniewskiego.

Profesor Wiśniewski był współzałożycielem Poznańskiego Centrum Praw Człowieka, członkiem Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych PAN oraz wielu towarzystw naukowych. Jako ekspert Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego miał wielki wkład w tworzenie Konstytucji RP. Był człowiekiem pogodnym, życzliwym ludziom, gotowym dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem życiowym.

Będzie Go nam bardzo brakowało.

Żonie i Córce składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Koleżanki i Koledzy z Poznańskiego Oddziału Instytutu Nauk Prawnych PAN.