Z wielkim żalem przyjęliśmy informację o śmierci Profesora Piotra Winczorka, wybitnego konstytucjonalisty i teoretyka prawa, współtwórcy polskiej konstytucji.

Pracownicy Poznańskiego Centrum Praw Człowieka INP PAN