Z radością informujemy, że prof. Roman Wieruszewski został mianowany członkiem komitetu naukowego Agencji Praw Podstawowych (http://fra.europa.eu/)
Gratulujemy – zespół Poznańskiego Centrum Praw Człowieka INP PAN