Asystentka naukowa w Poznańskim Centrum Praw Człowieka, mgr Grażyna Baranowska, rozpoczęła właśnie realizację projektu “Wymuszone zaginięcia w Europie. Kształtowanie się standardów prawnych” finansowanego przez NCN w ramach programu Preludium (2013/11/N/HS5/04044).