Aktualnie realizowane projekty

Projekt Ochrona grup wrażliwych w międzynarodowym prawie praw człowieka

Celem projektu badawczego jest analiza sposobu i zakresu ochrony osób lub grup uznanych za szczególnie narażone na naruszenia praw człowieka (ang. vulnerable persons/groups) oraz zbadanie zakresu znaczeniowego pojęcia “wrażliwość” (ang. vulnerability). Badania opierają się na analizie międzynarodowych traktatów z dziedziny praw człowieka, orzecznictwa ETPC oraz dorobku organów traktatowych ONZ.

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki, OPUS 17
Nr umowy: 2019/33/B/HS5/01634
Strona internetowa projektu: https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?projekt_id=445338
Kierownik: dr Aleksandra Gliszczyńska-Grabias
Wykonawcy: dr Katarzyna Sękowska-Kozłowska, dr Aleksandra Gliszczyńska-Grabias, dr Grażyna Baranowska, dr Anna Hernandez-Połczyńska 

Czas realizacji: 2020 – 2023

Projekt Osoby zaginione i wymuszone zaginięcia: obowiązki prawnomiędzynarodowe państw 

Projekt ma na celu zbadanie zakresu obowizywania pojęć, takich jak “osoby zaginione” oraz “wymuszone zaginięcia” poprzez interpretacjnorm dotyczcych osób zaginionych i wymuszonych zaginięć; analizbłędnego lub zamiennego uycia tych pojęć; oraz analizuycia badanych koncepcji prawnych w odniesieniu do wybranych grup. Badania zostanprzeprowadzone na podstawie szczegółowej analizy dokumentów i pogłębionych wywiadów. 

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki, SONATA 15
Nr umowy: 2019/35/D/HS5/03700
Strona internetowa projektu: https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?projekt_id=459059
Kierownik: dr Grażyna Baranowska
Czas realizacji: 2020 – 2023

Projekt The Challenge of Populist Memory Politics for Europe: Towards Effective Responses to Militant Legislation on the Past – MEMOCRACY”

Projekt ma na celu zbadanie rozprzestrzeniania się “narodocentrycznego” zarządzania pamięcią poprzez prawo i politykę w Niemczech oraz wybranych krajach Europy Środkowej i Wschodniej. W ramach projektu zbadany zostanie również związek tego zarządzania pamięcią z rosnącym populizmem i erozją podstawowych praw demokratycznych w regionie. Wykorzystując koncepcję “memokracji”, czyli “rządzenia w oparciu o pamięć”, badanie ma przybliżyć sposób, w jaki konkretne nadużycia praw i polityk pamięci mogą podważyć wspólne europejskie wartości, takie jak demokracja, podstawowe prawa człowieka i rządy prawa, a także ułatwić przejście w kierunku autorytaryzmu, zwłaszcza w Europie Środkowo-Wschodniej. Ponadto celem projektu jest podniesienie świadomości na temat zagrożeń, jakie niosą ze sobą te prawa i strategie polityczne, przy jednoczesnym zachowaniu standardów liberalno-demokratycznych we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej (UE) i Rady Europy (KE).

Źródło finansowania: Volkswagen Foundation, jako część programu “Challenges for Europe
Strona internetowa projektu: http://portal.volkswagenstiftung.de/search/projectDetails.do?siteLanguage=en&ref=9B053
Kierownik: dr Aleksandra Gliszczyńska-Grabias
Projekt realizowany wraz z zespołami badawczymi z: Universität Köln, Rechtswissenschaftliche Fakultät, Institut für osteuropäisches Recht u. Rechtsvergl; 2) University of Copenhagen, Department of Political Science; 3) University of Amsterdam (UvA), Center for International and European Law, T.M.C. Asser Instituut 

Czas realizacji: 2021 – 2024

Projekty zakończone

Projekt „Memory Laws in European and Comparative Perspective (MELA)”

Tematem przewodnim badań podejmowanych w ramach realizacji projektu badawczego są tzw. prawa pamięci, czyli regulacje prawne, za pomocą których kształtowane jest prawno-społeczne postrzeganie przeszłych wydarzeń, lecz również które wpływają na sytuację prawną jednostek oraz grup, tak jak ma to miejsce np. w przypadku penalizacji negacjonizmu.

Źródło finansowania: Humanities in the European Research Area (HERA)
Nr umowy: HERA.15.94
Strona internetowa projektu: http://melaproject.org/
Kierownik: dr Aleksandra Gliszczyńska-Grabias
Wykonawcy: dr Grażyna Baranowska, mgr Anna Wójcik
Projekt realizowany wraz z zespołami badawczymi z: Queen Mary University (Londyn, Wielka Brytania), T.M.C. Asser Institute (Haga, Holandia), University of Bologna (Bolonia, Włochy)
Czas realizacji: 2016 – 2019

Projekt „Wpływ uniwersalnego standardu ochrony praw człowieka na orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Analiza krytyczna”

Głównym celem projektu jest zbadanie funkcjonowania wskazanych reguł interpretacyjnych w praktyce orzeczniczej Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w odniesieniu do umów z dziedziny praw człowieka uchwalonych pod auspicjami ONZ.

 Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki, OPUS
Nr projektu: 2016/21/B/HS5/02057
Opis projektu na stronie NCN: https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?s=7642
Kierownik: prof. dr hab. Roman Wieruszewski
Wykonawcy: dr Katarzyna Sękowska-Kozłowska, dr Aleksandra Gliszczyńska-Grabias, dr Grażyna Baranowska, mgr Anna Hernandez-Połczyńska
Czas realizacji: 2017 – 2019

Projekt „Wymuszone zaginięcia w Europie. Kształtowanie się standardów prawnych”

Celem naukowym projektu było zbadanie procesu kształtowania się międzynarodowych standardów prawnych w Europie w zakresie wymuszonych zaginięć oraz odpowiedź na pytanie, w jakim stopniu odpowiadają one na potrzeby ofiar. W wyniku projektu opublikowana została monografia wydana przez C.H. BECK w 2017 r.

MONOGRAFIA 

Wymuszone zaginięcia w Europie. Kształtowanie się międzynarodowych standardów zapobiegania i egzekwowania odpowiedzialności państw

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki, PRELUDIUM
Nr projektu: 2013/11/N/HS5/04044
Opis projektu na stronie NCN: https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?s=10158
Kierownik: dr Grażyna Baranowska
Czas realizacji: 2014 – 2016

Projekt „Mechanizmy ochrony praw człowieka w ramach ONZ – analiza systemowa”

Celem projektu badawczego było dokonanie wszechstronnej analizy funkcjonowania systemu mechanizmów ochrony praw człowieka w ramach ONZ i odpowiedź na pytanie w jakim stopniu mechanizmy te są koherentne i jaki mają wpływ na model ochrony praw człowieka na poziomie krajowym. W wyniku projektu opublikowana została monografia pod red. R. Wieruszewskiego wydana przez C.H. BECK w 2017 r.

MONOGRAFIA

Mechanizmy ochrony praw człowieka w ramach ONZ. Analiza systemowa

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki, OPUS
Nr projektu: 2012/07/B/HS5/03727
Opis projektu na stronie NCN: https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?s=7641
Kierownik: prof. dr hab. Roman Wieruszewski
Wykonawcy: prof. dr hab. Zdzisław Kędzia, dr Katarzyna Sękowska-Kozłowska, dr Aleksandra Gliszczyńska-Grabias, dr Anna Natalia Schulz, dr Grażyna Baranowska
Czas realizacji: 2013 – 2017

Projekt „Międzynarodowy Pakt Praw Osobistych i Politycznych – Komentarz”

Celem projektu było opracowanie pierwszego w polskiej literaturze prawniczej kompleksowego komentarza do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych. Efektem projektu jest publikacja pod red. R. Wieruszewskiego wydana przez Wolters Kluwer w 2012 r.

MONOGRAFIA

Międzynarodowy pakt praw obywatelskich (osobistych) i politycznych. Komentarz

Źródło finansowania: Komitet Badań Naukowych
Nr projektu: 1935/B/H03/2008/34
Kierownik: prof. dr hab. Roman Wieruszewski
Wykonawcy: prof. dr hab. Leszek Wiśniewski, dr Aleksandra Gliszczyńska-Grabias, dr Katarzyna Sękowska-Kozłowska, dr Witold Sobczak
Czas realizacji: 2008 – 2012