Wyrażamy głęboką radość i satysfakcję z powodu uchwalenia przez Sejm RP ustawy o ratyfikacji Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Po raz kolejny Polska udowodniła, że stoi po stronie praw jednostki i podziela wartości wspólne dla państw demokratycznych. Jest to ważny moment w walce z dyskryminacją kobiet i poważnym problemem społecznym, który dotyczy nas wszystkich. Mamy nadzieję, że dotychczasowe spory ideologiczne zostaną zastąpione rzeczową debatą na temat sprawnej i skutecznej realizacji postanowień Konwencji.

 

W imieniu Poznańskiego Centrum Praw Człowieka

Prof. dr Roman Wieruszewski