Poznańskie Centrum Praw Człowieka INP PAN
zaprasza do wzięcia udziału w seminarium naukowym

Prawa człowieka i ich granice w ujęciu prof. Wiktora Osiatyńskiego – prezentacja książki “Human Rights and their Limits”.

Referent: mgr Jakub Jaraczewski, doktorant w Katedrze Prawa Konstytucyjnego, Wydział Prawa i Administracji UAM
Seminarium odbędzie się 23 czerwca 2010 r. o godz. 14.00, w siedzibie Centrum przy
ul. Mielżyńskiego 27/29 w Poznaniu