Poznańskie Centrum Praw Człowieka INP PAN
zaprasza do wzięcia udziału w seminarium naukowym
Granice wolności religijnej na tle orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Lautsi p. Włochom
Referent: Prof. dr hab. Roman Wieruszewski, INP PAN
Seminarium odbędzie się 27 stycznia 2010 r. o godz. 14.00, w siedzibie Centrum przy
ul. Mielżyńskiego 27/29 w Poznaniu