Poznańskie Centrum Praw Człowieka INP PAN
zaprasza do wzięcia udziału w seminarium naukowym

Jak jeden oficer rozpętał wojne: uwagi na kanwie wyroku ETPCz w sprawie Markin przeciwko Rosji

Referentka: dr Jelena Kondratiewa- Bryzik

Seminarium odbędzie się 8 listopada 2011 r., o godz. 14.00 w siedzibie Centrum Praw Człowieka przy

ul. Mielżyńskiego 27/29 w Poznaniu