Poznańskie Centrum Praw Człowieka INP PAN
zaprasza do wzięcia udziału w seminarium naukowym

 Czy pacjent zawsze musi być chory? Prawo do uzyskania informacji podczas postępowania medycznego.

Referentka: mgr Julita Jabłońska , doktorantka w Katedrze Prawa Konstytucyjnego, Wydział Prawa i Administracji UAM
Seminarium odbędzie się 27 październikaa 2010 r. o godz. 14.00, w siedzibie Centrum Praw Człowieka przy
ul. Mielżyńskiego 27/29 w Poznaniu